Stichting Reünisten Bernrode

Email: reunistenbernrode@gmail.com

 

 

5 juli 2012

Ter info:

Vandaag, 5 juli, is de laatste dag dat de jubileumboeken, incl. dvd, afgehaald kunnen worden op Bernrode.

De dvd's hadden een grote vertraging. Deze zijn nu  pas een paar dagen binnen.  Voor degenen die het boek(incl.dvd) nog niet hebben kunnen ophalen, kan dit vanaf 6 juli pas weer na de zomervakantie. Helaas!!!!

11 april 2012

Vandaag is het boek gepresenteerd: "Van klein seminarie tot klein gymnasium" ter gelegenheid van het 125 jarig jubileum van Bernrode, geschreven door de docent Ton Cruijsen; het doet recht aan de rijke geschiedenis via goede beschrijvingen en een groot aantal typerende foto's; hij heeft dit gedaan middels onderstaand filmpje:

Klik hieronder :
http://www.youtube.com/watch?v=NwuolbQNRNo&context=C49bca5aADvjVQa1PpcFN-gIaFaNZ-
hZRN1S5gL7NtJqz_bTZw9hM=

=========================================================================================================

Het Jubileumboek bij het 125 jarig bestaan van de school(incl. een DVD van de activiteiten van het hele jaar) is te bestellen bij de school zelf: administratie@bernrode.nl ( € 18,- bij opsturen en € 15,- bij afhalen) met een machtiging voor incasso.

Het komt uit in het voorjaar van 2012.

N.B. Het boek is verschenen, maar de DVD nog niet. Helaas is het boek duurder geworden. Het telt nu 314 pagina's i.p.v. 200 pagina's. Voor alle nieuwe bestellingen kost het boek nu € 24.- bij afhalen en € 27.- bij opsturen.

==========================================================================================================

Zie voor meer publicaties over het 125 jarig Jubileumjaar ook op:

===========================================================================================================

Mei 2011

Het is nu definitief:  Reünie 5 november 2011.

zie link:  Reünie > inschrijfformulier

Januari 2011

Vooraankondiging reünie 2011 !!!!!!!

Ook al is het nog vroeg en is de laatste reünie nog niet zo lang geleden:  we willen alle oud-leerlingen en oud-docenten alvast laten weten dat er op 5 november weer een reünie op komst is.

Dit zal dan zijn in het kader van het 125 jarig bestaan van het gymnasium.

Verder nieuws en inschrijfformulier volgen in mei/juni 2011. Maar U kunt de datum alvast in uw (nieuwe) agenda noteren.

De Reüniecommissie.

 

april 2010:

Heeswijks gymnasium legt geschiedenis bloot

Van klein seminarie naar klein gymnasium’ was de titel van de presentatie die Bernrodedocent Ton Cruijsen dinsdagavond in de Openbare Bibliotheek aan Plein 1969 voor een kleine schare belangstellenden verzorgde in het programma ‘Blikopener’ van Basisbibliotheek Maasland. Jammer natuurlijk dat de voordracht samenviel met de maandelijkse avond  van heemkundekring De Wojstap, waar Dinthernaar en oud Bernrodeleerling Hans Lakwijk pater Damiaan tot leven wekte. Maar zijn (eerste) presentatie over de gymnasiumgeschiedenis die begint met de ‘grootste norbertijn ooit’ van de Heeswijkse abdij, Gerlachus van den Elsen, is zeker voor herhaling vatbaar. En dat zal volgens Cruijsen ook gebeuren, als deze try-out slaagt: volgend jaar bestaat het Heeswijks gymnasium 125 jaar.Docent aardrijkskunde Ton Cruijsen is flink in het archief van het gymnasium gedoken, dat vanaf de beginjaren tot de dag van vandaag fraaie beelden bevat en goed de ontwikkeling van het kleine klasje van vier man in 1886 tot de grote school van nu met zo’n 600 leerlingen laat zien. Met een powerpointpresentatie en een vlotte babbel stond hij stil bij de ins en outs van missie, huisvesting, school en internaat, reglementen en ontsporingen, en alle soorten en vormen van ‘culturen’ en activiteiten. We zien zwart-wit beelden voorbijkomen van rechtop zittende priesterstudenten met pofbroek en kettinghorloge tot kleurrijke portretten van liggende gymnasiumleerlingen met punkkapsel en mobieltje; sobere gangen van toen en gangen van nu die een oud-en-nieuw feest zijn; een gemijterde abt in vol ornaat die, omringd door een cordon van witheren in 1938 de eerste steen legt voor het nieuwe gymnasium en een abt als eenling in wit habijt die genodigden bij de revival in 2009 toespreekt; een gedrukte missive van rond 1940 aan ouders van brave internaatstudenten, dat het Gymnasium zo nodig versterkende middelen verstrekt en een digitale close-up opname van de dit jaar ontdekte keylogger van een paar stoute whizzkids; actuele beelden van de vier minikapelletjes in de crypte (ze zijn er nog) met cryptische verhalen van toen over een geestelijk klimaat met verborgen gebreken en van de tot examen- zaal herbestemde oude kapel van nu, met een live getuigenverslag over het fysiek klimaat, de gebrekkige akoestiek en de verblindende kleuren waarmee de interieurarchitect de bakstenen wanden heeft laten texen.

Cruijsen trekt de gymnasiumgeschiedenis door tot de dag van vandaag en belicht naast al het fraaie en ook het minder fraaie. Zo blijft geschiedenis echt leven en raakt die ook ons zelf.  Zijn try-out is geslaagd en dus voor herhaling vatbaar.

Tekst en beeld: Rien de Visser

Bron: http://www.hadeejer.nl/

 

febr. 2010:

Beste lezer,

Graag maak ik je attent op het project ‘Dragers van belofte’ over de vorming van een katholieke elite op RK gymnasia tussen 1920 en 1970. Het project bestaat uit een symposium, een tentoonstelling, een website en een publicatie. In het project staat de vraag centraal wat de bedoelde en onbedoelde effecten waren van de katholieke vorming op gymnasia

Inschrijving voor het symposium (op zaterdag 27 maart 2010)  kan per post of via de website www.dragersvanbelofte.nl. Meer informatie is te vinden in bijgaande folder.

Dragers van belofte is bedoeld voor oud-docenten en oud-leerlingen van katholieke gymnasia, beleidsmakers in het onderwijs en degenen die deskundig of geïnteresseerd zijn in onderwijs- en religiegeschiedenis. Indien je nog anderen kent die mogelijk belangstelling hebben voor het symposium of de tentoonstelling, dan stel ik het op prijs als je dit bericht aan hen doorstuurt.

                                                                             1959

  

okt.2009:

"BESTE BERNRODER,

Hyves, Facebook, MySpace, Linkedin, Schoolbank. Welkom in het tijdperk van de social communities. Waarom niet eeneigentijdse ontmoetingsplek voor oud-leerlingen (en oud-docenten) van gymnasium Bernrode in Heeswijk-Dinther, zodachten wij. Wij, dat zijn een aantal oud-Bernroders die elkaar een klein jaar geleden hebben getroffen op de reünie ter gelegenheid van de opening van de nieuwe (fraai verbouwde) school in Heeswijk-Dinther. Anderen konden niet aanwezig zijn of wisten er misschien te laat van. Of hebben het misschien helemaal gemist.

Adressen en e-mailgegevens
De banden van toen waren sterk genoeg om weer aan te halen, maar vooral ook om door te trekken naar het hier en nu, vinden wij. Daarom beginnen we met het ‘bij elkaar harken’ van de generaties die eindexamen deden in 1971, 1972 en1973. Je moet ergens beginnen! Zonder die grenzen overigens al te scherp te willen stellen, ook degenen die onderweg van klas 1 naar 6 misschien zijn ‘blijven hangen’ of hebben afgehaakt horen er natuurlijk bij. Bijgevoegd vind je een lijst met gegevens die we nu hebben. Kijk of je mensen mist op de lijst, of misschien nieuwe of aanvullende gegevens hebt over anderen, al dan niet op de lijst. Stuur deze e-mail eventueel naar hen door. We hopen natuurlijk op een soort sneeuwbaleffect.

Bijeenkomst 6/7 maart 2010
Wat zijn onze doelen? Op de eerste plaats gaan we een bijeenkomst organiseren in het weekend van 6/7 maart 2010.
Dus noteer dat alvast in je agenda. Je hoort er nog meer over. Wel hebben we alvast een vraag daarover. Lijkt het je een goed idee om je partner mee te brengen, of juist niet? Je mening en gegevens kun je aangeven op het bijgevoegde antwoordformulier.

Bernrode-community
Een tweede doel is om online een Bernrode-community te gaan vormen, die een eigen en eigentijdse dynamiek kan krijgen. Niet alleen over vroeger praten, maar ook over nu. Met misschien af en toe kleinschaliger activiteiten voor een kleinere groep? Dat kan van start gaan als een (sub)groep op een bestaande website zoals Hyves of Linkedin, of het zou een eigen website kunnen worden. We denken daar nog even over, goede ideeën zijn welkom. Een en ander gaat in goed overleg met gymnasium Bernrode, want er leven gedachten om de reünistenvereniging nieuw leven in te blazen. Bovendien komt het 125-jarig bestaan van de school in zicht, dat zal in 2011 zijn. Vanzelfsprekend vindt er dan opnieuw een grote reünie plaats.

Graag horen we van je, en we hopen dat jullie even enthousiast zijn als wij!

Mariëtte de Visser, Henk Voets,Ton Hanegraaf, Walter van Hulst, Willem v/d Hoven, Gerard Geenen."

 

Gymnasium Bernrode | Abdijstraat 36 | 5473 AG Heeswijk-Dinther | Tel: 0413 - 291342 | Fax: 0413 - 294093 | E-mail: administratie@bernrode.nl
izmit escort
milf porno
kusadasi bayan escort
yasli sex hikayeleri