Activiteitenweek

Het programma:


De week voor de herfstvakantie is traditioneel een bijzondere week op Gymnasium Bernrode. Terwijl de vijfdeklassers in Rome zijn en een groot deel van de zesdeklassers zich in Londen bevindt, hebben de leerlingen van klas 1 t/m 4 de activiteitenweek. In deze week wordt het normale lesrooster losgelaten en zijn er in plaats daarvan allerlei activiteiten. Dat betekent ook dat er afgeweken wordt van de normale schooltijden. Op sommige dagen zijn de leerlingen langer op school (of op reis) dan op een normale schooldag, op andere dagen zijn ze juist korter op school. De meeste activiteiten vinden op school plaats, maar sommige activiteiten buiten de school.

Per jaarlaag is er een scala aan activiteiten: workshops, projecten, toneel/dans/muziek, sport, tests e.d.

Klas 1

Voor klas 1 bestaat de activiteitenweek dit schooljaar uit de volgende onderdelen:

 • Project levensbeschouwing
 • Masterclass Mediawijsheid
 • Project Escher
 • Kennismaking mediatheek
 • Atletiekmiddag
 • Dansvoorstelling Romeo & Julia
 • Workshop African percussion
 • Module school-thuisroute
 • Rekentoets
 • Dyslexiedictee
 • Startschot voorleeswedstrijd

Er is dit jaar in het programma voor klas 1 geen excursie opgenomen. Dat komt omdat de traditionele excursie naar Xanten op verzoek van de docenten Latijn verplaatst is naar de maand mei. De kans op goed weer is dan groter en dat maakt het bezoek aan het archeologisch park in Xanten aantrekkelijker.


Klas 2

Voor klas 2 bestaat de activiteitenweek dit schooljaar uit de volgende onderdelen:

 • Project Museumboerderij
 • Masterclass Mediawijsheid
 • Project Strips
 • Project Teletijdmachine
 • Sportmiddag en barbecue
 • Excursie naar Nijmegen
 • Workshop filosofie
 • Voorstelling HotSpotKlas 3

Voor klas 3 bestaat de activiteitenweek dit schooljaar uit de volgende onderdelen:

 • Excursie naar Lille
 • Module alcohol & drugs
 • Masterclass Mediawijsheid
 • Voorstelling „Heilig Vuur‟ in Tilburg
 • Rekentoets
 • Hockeytoernooi
 • Theatersport


Klas 4

Voor klas 4 bestaat de activiteitenweek dit schooljaar uit de volgende onderdelen:

 • Driedaags project Cross Your Borders
 • Voorstelling „Heilig Vuur‟ in Tilburg
 • Microkredietdag
Gymnasium Bernrode | Abdijstraat 36 | 5473 AG Heeswijk-Dinther | Tel: 0413 - 291342 | Fax: 0413 - 294093 | E-mail: administratie@bernrode.nl