Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen (versie november 2017)

Aan het eind van het schooljaar wordt bepaald of een leerling overgaat.

De norm voor bevordering:

Klas 1
 • Een leerling wordt bevorderd bij 2 tekorten of minder.
 • Het gemiddelde van de cijfers moet tenminste een 6.0 zijn. De vakken LO, muziek en levensbeschouwing tellen niet mee voor het bepalen van het gemiddelde.
 • Een leerling doubleert bij 3 tekorten of meer.
 • Een leerling mag maximaal één 5 halen voor de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde.
 • Voor de niet-examenvakken (muziek en levensbeschouwing) mag een leerling maximaal 1 extra tekort hebben.

 • Klas 2
 • Een leerling wordt bevorderd bij 3 tekorten of minder.
 • Het gemiddelde van de cijfers moet tenminste een 6.0 zijn. De vakken LO, muziek en levensbeschouwing tellen niet mee voor het bepalen van het gemiddelde.
 • Een leerling doubleert bij 4 tekorten of meer.
 • Een leerling mag maximaal één 5 halen voor de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde.
 • Voor de niet-examenvakken (muziek en levensbeschouwing) mag een leerling maximaal 1 extra tekort hebben.

 • Klas 3
 • Een leerling wordt bevorderd bij 4 tekorten of minder.
 • Het gemiddelde van de cijfers moet tenminste een 6.0 zijn. De vakken LO en levensbeschouwing tellen niet mee voor het bepalen van het gemiddelde.
 • Een leerling doubleert bij 5 tekorten of meer.
 • Een leerling mag maximaal één 5 halen voor de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde.

 • Klas 4
 • Een leerling mag maximaal 3 tekorten hebben.
 • Het gemiddelde van de cijfers moet tenminste een 6.0 zijn. Het vak LO telt niet mee voor het bepalen van het gemiddelde.
 • Een leerling mag maximaal 1 extra tekort hebben in een extra vak.
 • KCV wordt ondergebracht bij de klassieke taal.
 • Een leerling mag maximaal één 5 halen voor de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde.

 • Klas 5

  Een leerling wordt bevorderd van klas 5 naar klas 6 indien hij:
 • Voor alle vakken als eindcijfer een 6 of meer heeft.
 • Voor één van de vakken een 5 heeft en voor de overige vakken een 6 of meer.
 • Voor één van de vakken een 4 heeft en voor de overige vakken een 6 of meer en het gemiddelde van de eindcijfers tenminste een 6.0 is.
 • Voor twee van de vakken een 4 heeft en voor de overige vakken een 6 of meer en het gemiddelde van de eindcijfers tenminste een 6.0 is.
 • Voor twee van zijn vakken een 5 heeft, dan wel voor een vak een 4 heeft en voor een vak een 5 en voor de overige vakken een 6 of meer en het gemiddelde van de eindcijfers tenminste een 6.0 is.
 • Het cijfer voor het vak LO telt niet mee voor het gemiddelde van de vakken.
 • Een leerling mag maximaal één 5 halen voor de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde.
 • Een leerling mag maximaal 1 extra tekort hebben in een extra vak.

 • Aanvulling overgangsnormen klas 5 naar 6 t.g.v. de rekentoets:
 • Een 5 bij de rekentoets in klas 5 telt niet als onvoldoende binnen de kernvakken.
 • Een 4 bij de rekentoets in klas 5 telt als één onvoldoende binnen de kernvakken.
 • Bij een 3 of lager voor de rekentoets kan een leerling niet bevorderd worden.
 • Het cijfer van de rekentoets telt niet mee voor het gemiddelde van 6.0.

 • Het cijfer 5 betekent één tekort.
  Het cijfer 4 betekent twee tekorten etc.
  In klas 1 en 2 is een 4 het laagst mogelijke punt. (Alleen bij uitdrukkelijke verwaarlozing van een vak mag met toestemming van de schoolleiding het cijfer 3 gegeven worden.)
  Voor klas 3 t/m 5 geldt dat het niet mogelijk is zonder meer bevorderd te worden met een 3 op de lijst.
  Een leerling mag niet in twee achtereenvolgende jaren doubleren.