Toezicht en overleg

Toezicht en overleg
Bernrode maakt deel uitvan een samenwerkingsverband van zes zelfstandige gymnasia: OSZG (Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia). Postbus 5233, 2000 CE  Haarlem. Tel. 023-5517147,fax 023-5517148.

Naast Gymnasium Bernrode zijn dat: het Felisenum in Velsen, het Barlaeus in Amsterdam, het Vossius in Amsterdam, het Stedelijk Gymnasium in Haarlem, het Stedelijk Gymnasium in Den Bosch.

Curatorium

Het voormalige bestuur,het curatorium van de Stichting Gerlacus van den Elsen, heeft een nieuwe taak als adviseur en gesprekspartner voor de schoolleiding en andere geledingen binnen de school.

Klachtenregeling

Conform het klachtenreglement worden klachten ingediend en behandeld door het bevoegd gezag van de OSZG of door de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Het klachtenreglement vindt u hier

Het curatorium staat als klankbord en adviseur open voor iedereen die bij de school betrokken is. Het curatorium overlegt regelmatig met de schoolleiding.

Inspectie

Inspectie van het onderwijs, info@owininsp.nl http://www.onderwijsinspectie.nl/ Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis) Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111 (lokaal tarief).

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad zijn alle geledingen van Bernrode vertegenwoordigd.
Hier vindt u meer informatie over de medezeggenschapsraad.

Gymnasium Bernrode | Abdijstraat 36 | 5473 AG Heeswijk-Dinther | Tel: 0413 - 291342 | Fax: 0413 - 294093 | E-mail: administratie@bernrode.nl