Profielwerkstuk

Leerlingen uit de zesde klas maken een profielwerkstuk. Dat is een grote praktische opdracht. Alle vaardigheden die ze de afgelopen jaren hebben geleerd, kunnen ze hierin toepassen. Het is vaak een open onderzoeksopdracht. Het onderzoek kan natuurwetenschappelijk of sociaal-wetenschappelijk van aard zijn. Een kritisch literatuuronderzoek, een technisch of creatief ontwerp mogen ook. In het profielwerkstuk kunnen twee vakken uit het profieldeel tot een zinvol onderwerp met elkaar in verband gebracht worden. Leerlingen presenteren hun profielwerkstuk ieder jaar op een speciale avond in december.


De universiteit van Nijmegen biedt jaarlijks een masterclass over sudoku's en magische vierkanten. Via het vak Wiskunde worden onze leerlingen hierop attent gemaakt. Petra volgde die masterclass en maakte van de mogelijkheid gebruik om haar profielwerkstuk hieraan te koppelen. Het profielwerkstuk van Petra Alkema  behaalde in maart 2007 het NOS-journaal en Nova en alle dagbladen.


Het EXO-steunpunt kan hulp bieden als je problemen hebt met je profielwerkstuk bij de vakken biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde of combinaties hiervan. Als je een probleem hebt met je onderzoek of je ontwerp opdracht ga je natuurlijk eerst overleggen met je docent. Je kunt het beste samen met je docent beslissen of je de hulp inroept van een specialist. Als je de hulp wilt van het EXO-steunpunt van de Radboud Universiteit Nijmegen, kun je dat elektronisch vragen. Er gelden wel enkele spelregels, waaraan je je moet houden als je de hulp inroept van het EXO-steunpunt van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Meer info: www.ru.nl/exo

Gymnasium Bernrode | Abdijstraat 36 | 5473 AG Heeswijk-Dinther | Tel: 0413 - 291342 | Fax: 0413 - 294093 | E-mail: administratie@bernrode.nl