Programma van toetsing

en afsluiting


Hiernaast bij downloads vind je het programma van toetsing en afsluiting voor alle vakken. Kijk goed tot welk leerjaar je behoort. Het programma verschilt per groep.

PTA: Lijst met afkortingen en toelichting 


PTA betekent Programma van Toetsing en Afsluiting. Hierin staat een volledig overzicht van alle onderdelen van het schoolexamen van klas 4 tot en met klas 6.

Overige afkortingen (algemeen):
 •  Tw = toetsweek (in klas 4 en 5)
 •   SE = schoolexamenweek (in klas 6)
 •   KCV = Klassieke Culturele Vorming
 •   ANW = Algemene Natuurwetenschappen
 •   TO 1, 2 etc.   = eerste, tweede etc. theoretische toets per vak
 •   PO 1, 2 etc. = eerste, tweede etc. praktische opdracht per vak
  (komt voor bij KCV, Aardrijkskunde, Wiskunde A, B, C,
   Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Kunst, ANW)
 •   H 1, 2 etc. = eerste, tweede etc. handelingsdeel per vak (komt voor bij Nederlands, Engels, Kunst)
 •   Herk. = herkansbaar


Afkortingen in kolom stofaanduiding:
 •   H 1,2 etc.       = hoofdstuk
Bij Geschiedenis:
 •  GSW = Geschiedenis Werkplaats (methode bij vak geschiedenis)
 •   Hist Overz = historisch overzicht
 •   Hfdst = hoofdstuk
 •   CSE = Centraal Schriftelijk Eindexamen
Bij Wiskunde:
 •   A3, A4 = Getal en ruimte Wiskunde A, deel 3 en 4
 •   B3, B4 = Getal en ruimte Wiskunde B, deel 3 en 4
 •   C3, C4 = Getal en ruimte Wiskunde C, deel 3 en 4
 •  D1 t/m D4 = Getal en ruimte Wiskunde D, deel 1 tot en met 4


Codes toetsen per vak (dit zijn de codes van de verschillende toetsen en praktische opdrachten in het administratieprogramma Magister):
 ¼  601, 602 etc. = codes theoretische toetsen in klas 4
   (alleen bij ANW, Maatschappijleer en Geschiedenis lichting 2009-2012)
 ¼  701, 702 etc. = codes theoretische toetsen in klas 5
 ¼  801, 802 etc. = codes theoretische toetsen in klas 6
 ¼  621, 622 etc. = codes praktische opdrachten in klas 4 (alleen bij KCV, Wiskunde A, B, C, ANW)
 ¼  721, 722 etc. = codes praktische opdrachten in klas 5 (alleen bij KCV, Wiskunde A, B, C)
 ¼  821, 822 = codes praktische opdrachten in klas 6 (alleen bij Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Kunst)
Afkortingen bij talen:
¼  sv = schrijfvaardigheid
¼  mtv = mondelinge taalvaardigheid (gebruikt bij Nederlands)
¼  gv = gespreksvaardigheid (gebruikt bij Engels, Frans en Duits)
¼  lit = literatuur (deze afkorting wordt gebruikt bij Nederlands en Engels)
¼  let = letterkunde (zelfde als literatuur; deze afkorting wordt gebruikt bij Frans en Duits)
¼  lv = luistervaardigheid
Downloads

PTA per groep:

huidige klas 5 versie 2016-2019

huidige klas 6 versie 2015-2018

Gymnasium Bernrode | Abdijstraat 36 | 5473 AG Heeswijk-Dinther | Tel: 0413 - 291342 | Fax: 0413 - 294093 | E-mail: administratie@bernrode.nl