Revisievergadering
  • Ouders en mentor kunnen bij de rector schriftelijk een beargumenteerd revisieverzoek indienen. Dit dient te gebeuren voor woensdag van de laatste schoolweek om 20.00 uur.
  • Vooraf gaand aan een eventuele revisievergadering bepaalt een revisiecommissie of eenverzoek tot revisie relevante nieuwe informatie bevat op grond waarvan een leerling opnieuw in bespreking gebracht kan worden.
  • De revisiecommissie bestaat uit de rector, de conrector van de betreffende afdeling, de jaarlaagcoördinator en een docent die niet aan de betreffende klas les geeft.
  • De rector is de voorzitter van de revisievergadering en brengt het voorstel van de revisie commissie in bespreking.
  • Alle vakdocenten en de mentor van de betreffende klas, de coördinator van debetreffende jaarlaag en de conrector van de betreffende afdeling dienen bij een revisievergadering aanwezig te zijn.
  • Na de bespreking van een in revisie gebrachte leerling wordt sowieso gestemd.Stemrecht hebben alle vakdocenten, de mentor en de coördinator van de betreffende jaarlaag alsmede de conrector van de betreffende afdeling en de rector.
  • De rector telt samen met de conrector van de betreffende afdeling de uitgebrachte stemmen.
  • Een leerling kan in een revisievergadering alleen bevorderd worden als er een meerderheid is van tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen.

Gymnasium Bernrode | Abdijstraat 36 | 5473 AG Heeswijk-Dinther | Tel: 0413 - 291342 | Fax: 0413 - 294093 | E-mail: administratie@bernrode.nl