Idske (klas 6) winnaar beste aardrijkskundige profielwerkstuk van Nederland!

Idske Vermaat winnaar beste aardrijkskundige profielwerkstuk van Nederland

Idske Vermaat (klas 6) heeft in de categorie ‘fysisch geografisch’ de landelijke prijs voor beste aardrijkskundige profielwerkstuk van Nederland gewonnen. Deze wedstrijd is georganiseerd door het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG). Zij was door de school voorgedragen voor deze prijs omdat ze eerder een 10 scoorde voor dit werkstuk.

In het juryrapport staat het volgende over haar werkstuk:

Idske heeft zich verdiept in het effect van klimaatverandering op de Nederlandse landbouw. Hiervoor heeft zij 6 verschillende effecten van klimaatverandering op de akkerbouw onderscheiden. Vervolgens heeft ze gekeken naar subsidies en adaptatiemogelijkheden. Ze heeft met verschillende planten een verziltingsproef gedaan en een akkerbouwer geïnterviewd. De jury was onder de indruk van de compleetheid van effecten, de visualisering van deze effecten en de toekomstgerichtheid van het onderzoek. Bovendien heeft deze leerling alleen gewerkt. Idske heeft een actueel onderwerp op een praktische manier vertaald door een proef te doen die mooi in de theorie paste. Tot slot was er een flinke variatie aan (wetenschappelijke) bronnen.

Idske: van harte gefeliciteerd met deze mooie prestatie.

Bart Haerkens, sectie Aardrijkskunde

Media
  • idskenewsbgklein