Cultuurkaart voor onze eersteklassers.

2020 is een bijzonder jaar voor culturele instellingen.

Er is besloten dat de geldigheid van de Cultuurkaart 2019-2020 verlengd wordt met twee maanden en dus geldig is t/m 31 december 2020.

Geniet ervan! 

Bekijk onze colutuur pagina:
https://www.bernrode.nl/Mijn-Bernrode/Extra/Cultuur

Onze eersteklassers krijgen aan het eind van dit kalenderjaar een Cultuurkaart die geldig zal zijn in het hele jaar 2021.