Boeken
Gratis schoolboeken

De regering heeft besloten dat met ingang van schooljaar 2008-2009 de schoolboeken gratis verstrekt worden. Onder schoolboeken wordt verstaan: de door de school voorgeschreven leerboeken, werkboeken, tabellenboeken, examenbundels, eigen lesmateriaal en ook bij de boeken horende cd’s en dvd’s. Ondersteunende materialen worden niet gratis beschikbaar gesteld.
Voorbeelden hiervan zijn: atlas, woordenboeken, agenda, (grafische) rekenmachine, laptop, sportkleding, gereedschap, schrijfgerei e.d. 

Gymnasium Bernrode | Abdijstraat 36 | 5473 AG Heeswijk-Dinther | Tel: 0413 - 291342 | Fax: 0413 - 294093 | E-mail: administratie@bernrode.nl