Ziek en beter melden
Ziek melden

De ouder of verzorger stuurt 's ochtends vóór 8.15 uur naar school een e-mail met daarin de naam van de leerling, de klas en de ziekteklachten naar verzuim@bernrode.nl.
Als de leerling hersteld is en weer naar school komt, dan meldt de ouder of verzorger de leerling via een e-mail naar verzuim@bernrode.nl beter.
Bij bijzondere gevallen van ziekte raden we de ouder of verzorger ook altijd aan contact op te nemen met de mentor.

Ziekte als de leerling al op school is

Als de leerling op school ziek wordt, gaat hij/zij naar de receptie. De leerling krijgt een brief mee, die door de ouder(s) of verzorger(s) moet worden ondertekend. De ondertekende brief geeft de leerling 's morgens vóór het eerste lesuur af bij de receptie.
Als de leerling de dag volgend op de eerste ziektedag nog steeds ziek is, e-mailen de ouders of verzorgers de school vóór 8.15 uur dit aan verzuim@bernrode.nl.

Betermelding

Op de dag dat uw kind hersteld is en weer naar school komt, willen we ook voor 8.15 uur 's morgens op dit zelfde mailadres; verzuim@bernrode.nl een mail met de betermelding ontvangen.


Gymnasium Bernrode | Abdijstraat 36 | 5473 AG Heeswijk-Dinther | Tel: 0413 - 291342 | Fax: 0413 - 294093 | E-mail: administratie@bernrode.nl