Schoolwiki

Alle schoolinfo op één plek! Overal en op elk apparaat.

Wij vinden het vanzelfsprekend om onze ouders en leerlingen zo goed mogelijk te informeren over het onderwijs van onze school, over de zorg voor onze leerlingen en over veel andere praktische zaken zoals vakanties en lesvrije dagen, lestijden, verlofaanvragen.  Vandaar deze schoolwiki, een handige digitale schoolgids met een slimme zoekfunctie, zodat alle informatie op één plek beschikbaar is en op elk apparaat. 

Schoolgids

Download onze Schoolgids 2022-2023!

7.2 Mentor

In de leerlingbegeleiding spelen de mentoren een belangrijke rol. Zij kennen de leerlingen van hun klas individueel. De teamleiders zijn verantwoordelijk voor de goede gang van zaken op het gebied van onderwijs en begeleiding en geven leiding aan de mentoren.
Alle leerlingen hebben een eigen mentor. Deze is de vertrouwenspersoon van de leerlingen individueel én begeleidt de klas als groep. Daarvoor is in klas 1 t/m 6 onder meer een ingeroosterd mentoruur beschikbaar. De mentor volgt de prestaties van de leerlingen en onderhoudt daarover contact met de ouders, voor wie hij/zij ook het eerste aanspreekpunt is.