Disclaimer

Gymnasium Bernrode besteedt veel zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde content op zijn website. Ondanks de zorg en aandacht die eraan besteed wordt, kan Gymnasium Bernrode niet instaan voor mogelijke onjuistheden of onvolledigheden die gepubliceerd zijn op zijn website. Aan de gepubliceerde informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend en kan op geen enkele wijze aanspraak worden gemaakt. Gymnasium Bernrode aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die verband heeft met het gebruik van de site en/of de (on)bereikbaarheid van de site. Gymnasium Bernrode wil de gebruikers van het afgeschermde gedeelte van zijn website er op wijzen dat de daar gevonden informatie een vertrouwelijk karakter heeft.

Op de website van Gymnasium Bernrode wordt regelmatig verwezen naar andere websites. Gymnasium Bernrode is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop deze websites omgaan met je/uw (persoons-) gegevens.
Lees hiervoor de privacy policy, de disclaimer en algemene voorwaarden van de site die je bezoekt.

De informatie op de website van Gymnasium Bernrode wordt regelmatig aangevuld en/of veranderd. Gymnasium Bernrode behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Documenten.
Privacyverklaring
Privacyreglement