Zesde klasser heeft zijn HPG gehaald!

Mooi nieuws, vlak voor het weekend: Stijn uit klas 6 heeft zijn HPG gehaald!

Het Honours Programme Gymnasia is een ontwikkelingstraject voor leerlingen van de bovenbouw. Met het programma verdiepen leerlingen zich in een persoonlijk gekozen onderwerp, ontwikkelen zij zich op hun eigen manier in een aantal competenties en leren zij zichzelf beter kennen.

Deelnemers starten in klas 4 met het HPG. Zij kiezen een eigen project en worden daarin gecoacht door een begeleider van de school. Leerlingen zijn volledig vrij in hun keuze voor een onderwerp. Deze vrijheid levert prachtige projecten op. Gaandeweg ontwikkelen de leerlingen zich ook in een zestal competenties die we hebben gekozen in samenspraak met de buitenwereld.

In klas 6 stellen leerlingen een portfolio samen dat door twee begeleiders van een ander gymnasium wordt beoordeeld. Zij voeren hierover vervolgens een Honoursgesprek met de leerling om het traject af te ronden. Leerlingen die het hele programma succesvol afronden ontvangen daarvoor een Honours-certificaat.


 

Media
  • newhpg