Decanen    


Voor coaching en advies over profiel- en studiekeuze kunnen leerlingen terecht bij de decanen. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor de activiteiten in het kader van LOB (loopbaanoriëntatie en begeleiding). In de onderbouw werken leerlingen toe naar het maken van een profielkeuze. In de bovenbouw wordt er steeds meer eigen verantwoordelijkheid gevraagd om sturing te geven aan de eigen loopbaan. Voor alle leerjaren worden diverse activiteiten georganiseerd, zoals meeloopdagen, een profielkeuze- en beroepskeuzetest en proefstudeerdagen.