Verzekeringen

Voor alle leerlingen en docenten is een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Kosten die voortkomen uit een ongeval dat plaatsvindt tijdens het naar school gaan, het verblijf op school en het van school naar huis gaan, zijn door deze verzekering gedekt. Dit geldt ook voor alle activiteiten die in schoolverband onder toezicht van de school zijn georganiseerd. Deze verzekering is aanvullend. Ouders dienen daarnaast een particuliere WA-verzekering af te sluiten.