Schoolwiki

Alle schoolinfo op één plek! Overal en op elk apparaat.

Wij vinden het vanzelfsprekend om onze ouders en leerlingen zo goed mogelijk te informeren over het onderwijs van onze school, over de zorg voor onze leerlingen en over veel andere praktische zaken zoals vakanties en lesvrije dagen, lestijden, verlofaanvragen.  Vandaar deze schoolwiki, een handige digitale schoolgids met een slimme zoekfunctie, zodat alle informatie op één plek beschikbaar is en op elk apparaat. 

Schoolgids

Download onze Schoolgids 2022-2023!

5.2 Lessentabel klas 1

In klas 1 volgen de leerlingen de volgende vakken met het aantal lessen per week:
Nederlands 3
Latijn
Frans 3
Engels  3
Geschiedenis  2
Aardrijkskunde  2
Wiskunde  4
Wetenschap  2
Biologie  2
Kunst Muziek 2
Kunst Beeldende vorming   2
Lichamelijke oefening 3
Studieles 1
Levensbeschouwing  1
Mentoruur  1
Hulplessen  2
Totaal  36 

Voor de lessentabel van de klassen 2 t/m 6 verwijzen we naar het ouderportaal. (Inloggen nodig.)