Schoolwiki

Alle schoolinfo op één plek! Overal en op elk apparaat.

Wij vinden het vanzelfsprekend om onze ouders en leerlingen zo goed mogelijk te informeren over het onderwijs van onze school, over de zorg voor onze leerlingen en over veel andere praktische zaken zoals vakanties en lesvrije dagen, lestijden, verlofaanvragen.  Vandaar deze schoolwiki, een handige digitale schoolgids met een slimme zoekfunctie, zodat alle informatie op één plek beschikbaar is en op elk apparaat. 

Schoolgids

Download onze Schoolgids 2023-2024!

7.2 Decanaat

De decanen zijn het aanspreekpunt voor coaching en advies op het gebied van profielkeuze en studiekeuze. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor de activiteiten in het kader van de loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB). 
LOB op Gymnasium Bernrode volgt een doorlopende leerlijn vanaf klas 1 t/m klas 6 gebaseerd op de vijf loopbaancompetenties van Marinka Kuijpers (werkexploratie, loopbaansturing, motievenreflectie, kwaliteitenreflectie en netwerken).
In de onderbouw werkt de leerling toe naar het maken van een profielkeuze. Hierbij is het van belang dat de leerling bekend is met zijn eigen talenten, sterktes, kwaliteiten en competenties. Zo worden er tijdens mentoruren opdrachten ingezet die de leerling antwoord laten geven op de drie kernvragen: ‘Wie ben ik?’, ‘Wat kan ik?’ en ‘Wat wil ik?’. De unieke motieven en kwaliteiten van iedere leerling worden door middel van ervaringen, dialoog en reflectie blootgelegd. 
In de bovenbouw zal er steeds meer eigen verantwoordelijkheid gevraagd worden om sturing te geven aan de eigen loopbaan. Leerlingen werken actief naar het maken van een studiekeuze door vanuit een breed scala aan mogelijkheden steeds meer te werken naar een gerichtere keuze.

Activiteiten onderbouw 
 • Leerlingen hebben in klas 1, 2 en klas 3 een meeloopdag of werkinterview bij een bedrijf of organisatie uit hun netwerk, zoals hun ouder, verzorger, familielid of kennis. Hiermee gaan ze actief aan de slag met het gebruik maken van hun netwerk en leren ze een beroep van dichtbij kennen.  
 • Leerlingen krijgen in klas 1, 2 en 3 opdrachten waarbij ingegaan wordt op de motieven en kwaliteiten van de leerling om zo steeds meer antwoord te geven op de vraag ‘wat kan ik?’, ‘wat wil ik?’ en ‘wie ben ik?’
 • Leerlingen evalueren aan het eind van ieder onderbouwjaar welke ontwikkelingen ze op het gebied van zelfkennis hebben gemaakt en wat dat zou betekenen voor de profielkeuze. 
 • Leerlingen doen een profielkeuze- en beroepskeuzetest.
  De uitslag van deze testen wordt geëvalueerd met klasgenoten.
 • Leerlingen ontvangen keuzelessen in klas 3 door hun vakdocenten over het kiezen van het vak in de bovenbouw.
 • De decaan komt langs in de 3e klas om informatie te geven over de verschillende profielen en profielkeuzemogelijkheden. 
 • Leerlingen hebben in klas 3 een profielkeuzegesprek met de decaan, ook ouders zijn welkom bij dit gesprek.
Activiteiten bovenbouw
 • Leerlingen gaan in klas 4 langs bij de Radboud Universiteit Nijmegen waarbij ze een proefstudeerdag volgen passend bij hun interessegebied. 
 • In klas 4 volgen leerlingen een regionale studie- en beroepsvoorlichting avond op het Sint-Janslyceum in ’s-Hertogenbosch.
 • In klas 4 maken leerlingen een vakkenpakketkeuze waarbij leerlingen de mogelijkheid hebben om een extra vak te laten vallen en/of een overstap te maken van wiskunde A naar wiskunde C (voor leerlingen met profiel CM). 
 • Leerlingen maken kennis met twee verschillende beroepen door het bijwonen van presentaties door verschillende beroepsbeoefenaren tijdens de Beroepenavond die dit schooljaar plaats vindt op Bernrode.
 • Organisatie van deelname aan pre-university activiteiten van verschillende universiteiten.
 • Volgen van voorlichtingsactiviteiten vervolgonderwijs in de vorm van meeloopdagen, open dagen en proefstudeerdagen.
 • Na het volgen van voorlichtingsactiviteiten in het vervolgonderwijs voeren leerlingen evaluatiegesprekken met de decaan om zo sturing aan het  vervolgproces te geven.
 • Als vervolg op de motieven en kwaliteiten-opdrachten in de onderbouw schrijven leerlingen een zelfreflectieverslag waarin zij vanuit verschillende invalshoeken schrijven over wie zij zijn en wat zij willen. 
 • Leerlingen reflecteren op hun studiekeuzeproces en gaan na welke stappen zij nog moeten of kunnen zetten in hun studiekeuzeproces. Hiermee kunnen twijfels in een later stadium voorkomen worden en het kan bevestiging geven van de eerder gemaakte studiekeuze.  
 • Afnemen van Studiekeuzetesten.
 • Leerlingen nemen een talententest af die inzicht geeft in de talenten van de leerling en de studies die hierbij aansluiten. Door middel van interactieve opdrachten wordt betekenis gegeven aan de uitslag van deze test.
 • In klas 6 krijgt iedere leerling een studiekeuzegesprek waarbij ingegaan wordt op het doorlopen studiekeuzeproces.