Schoolwiki

Alle schoolinfo op één plek! Overal en op elk apparaat.

Wij vinden het vanzelfsprekend om onze ouders en leerlingen zo goed mogelijk te informeren over het onderwijs van onze school, over de zorg voor onze leerlingen en over veel andere praktische zaken zoals vakanties en lesvrije dagen, lestijden, verlofaanvragen.  Vandaar deze schoolwiki, een handige digitale schoolgids met een slimme zoekfunctie, zodat alle informatie op één plek beschikbaar is en op elk apparaat. 

Schoolgids

Download onze Schoolgids 2023-2024!

7.3 (Studie)begeleiding

Om ervoor te zorgen dat de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs soepel verloopt, biedt Bernrode extra hulp aan op het gebied van studievaardigheden. In de mentorlessen in de onderbouw komt leren leren doorlopend aan de orde. In klas 1 wordt er tot aan de kerstvakantie een extra mentorles ingeroosterd waarbij studievaardigheden een belangrijk aandachtspunt vormen. Er worden hulplessen aangeboden, waarbij de vakdocenten leerlingen helpen. Deze hulplessen zijn op dinsdagochtend tijdens het eerste lesuur en de leerlingen die willen, kunnen zich hiervoor opgeven. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Daarnaast biedt Bernrode ook huiswerk- en studiebegeleiding aan. Hierbij helpen ouderejaars leerlingen hun medeleerlingen met hun huiswerk. Er zijn drie vormen van begeleiding beschikbaar: individuele bijlessen, huiswerk- en 
studiebegeleiding. 
  • Bij de individuele bijlessen krijgen leerlingen één-op-één hulp van een ouderejaars leerling bij vakken waar ze moeite mee hebben. 
  • Huiswerkbegeleiding biedt voornamelijk een rustige werkplek voor leerlingen.
  • Studiebegeleiding biedt hiernaast meer aandacht voor planning, controle van het huiswerk, overhoren en extra uitleg en/of oefening. Zowel de huiswerk- als de studiebegeleiding vindt dagelijks plaats tijdens het 8e en 9e lesuur. 
Heeft u vragen over de mogelijkheden, dan kunt u bij de mentor terecht. Aanmelding verloopt in overleg met de mentor via hwb@bernrode.nl.