Schoolwiki

Alle schoolinfo op één plek! Overal en op elk apparaat.

Wij vinden het vanzelfsprekend om onze ouders en leerlingen zo goed mogelijk te informeren over het onderwijs van onze school, over de zorg voor onze leerlingen en over veel andere praktische zaken zoals vakanties en lesvrije dagen, lestijden, verlofaanvragen.  Vandaar deze schoolwiki, een handige digitale schoolgids met een slimme zoekfunctie, zodat alle informatie op één plek beschikbaar is en op elk apparaat. 

Schoolgids

Download onze Schoolgids 2022-2023!

7.6 Vertrouwenspersonen

Bernrode wil een veilige school zijn met een open en prettig leerklimaat voor alle leerlingen en medewerkers. Leerlingen en medewerkers die zich desondanks het slachtoffer voelen van (seksuele) intimidatie of zich anderszins niet veilig voelen kunnen terecht bij de vertrouwenspersonen.

De vertrouwenspersonen zijn:
  • intern: de vertrouwenspersonen op school,
    mevr. T. (Therèse) van Rossum en dhr. B. (Bart) Haerkens
    e-mailadres: vertrouwenspersoon@bernrode.nl
  • extern: de vertrouwenspersonen van de OSZG, 
    dhr. J. Blok (jaap@evenrede.nl, 06-22217053)