Schoolwiki

Alle schoolinfo op één plek! Overal en op elk apparaat.

Wij vinden het vanzelfsprekend om onze ouders en leerlingen zo goed mogelijk te informeren over het onderwijs van onze school, over de zorg voor onze leerlingen en over veel andere praktische zaken zoals vakanties en lesvrije dagen, lestijden, verlofaanvragen.  Vandaar deze schoolwiki, een handige digitale schoolgids met een slimme zoekfunctie, zodat alle informatie op één plek beschikbaar is en op elk apparaat. 

Schoolgids

Download onze Schoolgids 2022-2023!

7.7 Coördinator gezonde en veilige school

Gymnasium Bernrode wil voor al zijn leerlingen een gezonde en veilige school zijn. Omdat we er permanent alert op willen zijn dat onze school ook daadwerkelijk een gezonde en veilige school is, hebben we met ingang van dit schooljaar een van onze collega’s de taak van coördinator gezonde en veilige school gegeven. Dit is mw. C. (Céline) Gobert.