Schoolwiki

Alle schoolinfo op één plek! Overal en op elk apparaat.

Wij vinden het vanzelfsprekend om onze ouders en leerlingen zo goed mogelijk te informeren over het onderwijs van onze school, over de zorg voor onze leerlingen en over veel andere praktische zaken zoals vakanties en lesvrije dagen, lestijden, verlofaanvragen.  Vandaar deze schoolwiki, een handige digitale schoolgids met een slimme zoekfunctie, zodat alle informatie op één plek beschikbaar is en op elk apparaat. 

Schoolgids

Download onze Schoolgids 2022-2023!

9.1 Extra onderwijsprogramma: Hermes Regulier

HERMESPROGRAMMA      2022-2023 SEMESTER 2

Inschrijving voor het Hermes programma in het tweede semester is mogelijk!

Het Hermes-programma biedt geïnteresseerde en/of getalenteerde leerlingen een rijk extra programma, dat verder gaat dan de gewone lessen. Het probeert een brug te slaan van de theorie naar de praktijk en naar de eigen vraag en belangstelling van leerlingen. Achterliggende gedachte is ook dat sommige leerlingen door deelname aan het Hermes-programma hun gedrevenheid en motivatie voor leren vasthouden en soms herontdekken. 

INSCHRIJVEN

Heb je je al ingeschreven voor een cursus, dan hoef je je niet alsnog in te schrijven.
Ook voor jaarcursussen hoef je je niet nogmaals in te schrijven. Inschrijven gaat dit jaar volledig digitaal. Aan het einde van de inschrijving kun je een foto of scan van de getekende verklaring uploaden en bij de inschrijving toevoegen. 


Wanneer er voldoende aanmeldingen zijn om de cursus door te kunnen laten gaan wordt per mail de benodigde informatie toegestuurd. 
Zijn lestijden en data nog niet bekend en blijken later niet inpasbaar te zijn in je rooster (of je kunt de vakken gewoonweg niet missen), dan is het mogelijk om je voor aanvang van de cursus kosteloos (wederom digitaal) uit te schrijven. Voorwaarde voor deelname aan een Hermes-activiteit die in lestijd valt, is dat leerlingen er zodanig goed voorstaan dat ze geen gebruik hoeven te maken van hulplessen of andere extra hulp. In overleg met mentor/ouders kan van dit algemene uitgangspunt afgeweken worden. De meeste Hermes-lessen worden om de week gegeven. 
 
Deelname aan een cursus kost € 50,00 per 10/12 lessen of per semester. Deze kosten worden aan het begin van de cursus via WIS Collect in rekening gebracht. 
Ouders voor wie de kosten van deelname aan het Hermes-programma een probleem vormen kunnen via de rector (hre@bernrode.nl) een beroep doen op het Hermes-fonds. 

WENSEN VOOR EEN CURSUS/MASTERCLASS? 

Maak je wensen kenbaar wanneer je in het basisaanbod niet iets kunt vinden wat je aanspreekt. Een cursus rondom Digitale Beeldbewerking,  Schrijven/Poëzie bijvoorbeeld? Laat ons weten wat je bezighoudt en waarin je extra lessen zou willen volgen. Wij gaan ons best doen een docent te vinden en maken er bij voldoende deelnemers een Hermes aanbod van. 
EXPERTISE VAN OUDERS 
Ziet u mogelijkheden en heeft u zin en tijd om een masterclass of cursus aan te bieden? Welkom! Neem dan met een van ons beiden contact op.  

Coördinatoren Hermes:     Therèse van Rossum en Nick van Lith 
                                               hermes@bernrode.nl 


Het actuele aanbod is HIER te vinden.