Schoolwiki

Alle schoolinfo op één plek! Overal en op elk apparaat.

Wij vinden het vanzelfsprekend om onze ouders en leerlingen zo goed mogelijk te informeren over het onderwijs van onze school, over de zorg voor onze leerlingen en over veel andere praktische zaken zoals vakanties en lesvrije dagen, lestijden, verlofaanvragen.  Vandaar deze schoolwiki, een handige digitale schoolgids met een slimme zoekfunctie, zodat alle informatie op één plek beschikbaar is en op elk apparaat. 

Schoolgids

Download onze Schoolgids 2023-2024!

10.05 Onderpresteerders

We vragen de mentoren van klas 1 t/m 3 elk jaar om te letten op de volgende gegevens: 
IST Totaalscore ≥ 0,5 
CITO 544 of hoger
cijfers Met huidige cijferlijst kans op doubleren 
SAQI Score motivatie <4 

Bij 2 of meer indicatoren is het wenselijk de leerling te bespreken met het ondersteuningsteam. Die besprekingen vinden elk jaar in januari plaats. De blik van de mentor blijft hierbij belangrijk. Voldoet een leerling niet (exact) aan deze gegevens en maakt de mentor zich toch zorgen over onderpresteren dan is bespreken wenselijk. 

In een mentoruur bespreekt een zorgcoördinator of orthopedagoog de gegevens ook met de betreffende leerling en samen bekijken ze of en welke vervolgstappen wenselijk zijn. Indien er een actie wordt ingezet dan wordt dit door de mentor besproken met ouders en wordt de leerling hiervoor aangemeld. Mogelijke vervolgstappen voor onderpresterende leerlingen zijn: 

A. Training: Leren leren 
De doelgroep van deze training zijn leerlingen in klas 2 tot en met 4, voor wie de reguliere studieles (aangeboden in de eerste klas) onvoldoende is geweest en die nog structurele moeilijkheden ervaren op het gebied van leren leren. In de zes bijeenkomsten wordt gewerkt aan plannen en organiseren en leerstrategieën. Een groep bestaat uit maximaal twaalf leerlingen.

B. Training: Boost yourself! 
De doelgroep van deze training zijn begaafde leerlingen in leerjaar 3 en 4 die, vaak door onderpresteren, een begeleidingsbehoefte hebben ten aanzien van niet-cognitieve factoren.  

C.  Overig (bv deelname aan het HPG-programma of een individueel traject)
Indien er geen actie wordt ingezet dan wordt er door de mentor kort verslag van het gesprek en de uitkomsten gedaan in Magister zodat de volgende mentor dit mee kan nemen.