Schoolwiki

Alle schoolinfo op één plek! Overal en op elk apparaat.

Wij vinden het vanzelfsprekend om onze ouders en leerlingen zo goed mogelijk te informeren over het onderwijs van onze school, over de zorg voor onze leerlingen en over veel andere praktische zaken zoals vakanties en lesvrije dagen, lestijden, verlofaanvragen.  Vandaar deze schoolwiki, een handige digitale schoolgids met een slimme zoekfunctie, zodat alle informatie op één plek beschikbaar is en op elk apparaat. 

Schoolgids

Download onze Schoolgids 2023-2024!

10.07 HPG (Honours Programma Gymnasia)

Sinds 2017 draait Bernrode mee in het Honours Programma van de Gymnasia. HPG is een unieke mogelijkheid voor een leerling om zich over langere termijn (klas 4-5-6) te ontwikkelen in een project naar eigen keuze. Daarbij is de eigen ontwikkeling belangrijker dan het onderwerp op zich. In het kader van het project gaat het niet alleen om de cognitieve ontwikkeling (dat doen we al genoeg op school), maar juist ook om andere vaardigheden die ook erg belangrijk zijn, zoals communiceren, reflecteren enz. In het HPG project staat de leerling aan het roer: hij bepaalt waar hij heen wil en via welke weg. Maar natuurlijk hoeft hij niet alles zelf te bedenken. Elke HPG-leerling op Bernrode krijgt de ondersteuning van een docent-begeleider van school.