Schoolwiki

Alle schoolinfo op één plek! Overal en op elk apparaat.

Wij vinden het vanzelfsprekend om onze ouders en leerlingen zo goed mogelijk te informeren over het onderwijs van onze school, over de zorg voor onze leerlingen en over veel andere praktische zaken zoals vakanties en lesvrije dagen, lestijden, verlofaanvragen.  Vandaar deze schoolwiki, een handige digitale schoolgids met een slimme zoekfunctie, zodat alle informatie op één plek beschikbaar is en op elk apparaat. 

Schoolgids

Download onze Schoolgids 2023-2024!

10.08 Overig aanbod aan verdieping en verbreding

Cambridge 
Vanaf klas 1 worden alle lessen in de moderne vreemde talen gegeven volgens het principe dat de doeltaal de voertaal is. Dit geldt ook voor Engels. De lessen worden volgens een Engelse methode gegeven. Cambridge Engels wordt geïntegreerd met de normale lessen Engels en valt daarom onder het reguliere programma. Native speakers spelen in dit programma een belangrijke rol, bijvoorbeeld bij de mondelinge vaardigheden.
Als extra kunnen leerlingen vanaf klas 4 deelnemen aan de Cambridge-examens. Dat zijn examens die internationaal erkend worden en op diverse niveaus worden afgenomen. Als een leerling deelneemt aan het Cambridge-examen, worden de kosten voor het afleggen daarvan in rekening gebracht.

Plusgroep Latijn en Grieks

Voor de leerling die wel beide Klassieke Talen wil doen, maar dat sneller kan dan de gemiddelde leerling, is de Plusgroep in klas 4-5-6 een unieke kans. Hierin worden de beide talen in de helft van de tijd aangeboden.

Kangoeroewedstrijd en olympiades
Voor leerlingen die uitblinken in een bepaald vak zijn de Kangoeroewedstrijd en de Olympiades een mooie gelegenheid om wat extra’s te doen. De Kangoeroewedstrijd is een internationale reken- en wiskundewedstrijd voor basis- en middelbare scholen. Bernrode doet hier elk jaar aan mee, in klas 1 alle leerlingen en klas 2-3 op vrijwillige basis. In de bovenbouw worden getalenteerde leerlingen door hun vakdocent gestimuleerd mee te doen aan de diverse Olympiades.