Schoolwiki

Alle schoolinfo op één plek! Overal en op elk apparaat.

Wij vinden het vanzelfsprekend om onze ouders en leerlingen zo goed mogelijk te informeren over het onderwijs van onze school, over de zorg voor onze leerlingen en over veel andere praktische zaken zoals vakanties en lesvrije dagen, lestijden, verlofaanvragen.  Vandaar deze schoolwiki, een handige digitale schoolgids met een slimme zoekfunctie, zodat alle informatie op één plek beschikbaar is en op elk apparaat. 

Schoolgids

Download onze Schoolgids 2023-2024!

10.09 Magister Plusdocument (Bernrode Paspoort)

Al wat een leerling in de loop van de jaren op Gymnasium Bernrode aan extra activiteiten buiten het reguliere programma doet, wordt opgeslagen in het Magister Plusdocument. Aan het eind van hun loopbaan op Bernrode krijgen de leerlingen naast hun diploma en cijferlijst dit Plusdocument uitgereikt. We noemen dit het Bernrode Paspoort. Steeds meer vervolgopleidingen zijn geïnteresseerd in alle activiteiten die leerlingen op persoonlijke titel naast het reguliere programma hebben gevolgd.