Schoolwiki

Alle schoolinfo op één plek! Overal en op elk apparaat.

Wij vinden het vanzelfsprekend om onze ouders en leerlingen zo goed mogelijk te informeren over het onderwijs van onze school, over de zorg voor onze leerlingen en over veel andere praktische zaken zoals vakanties en lesvrije dagen, lestijden, verlofaanvragen.  Vandaar deze schoolwiki, een handige digitale schoolgids met een slimme zoekfunctie, zodat alle informatie op één plek beschikbaar is en op elk apparaat. 

Schoolgids

Download onze Schoolgids 2023-2024!

10.10 Samenwerking met andere scholen PLG

De aandacht voor het onderwijs aan meer- en hoogbegaafden geeft de medewerkers van Gymnasium Bernrode een sterke stimulans hun kennis te (blijven) ontwikkelen voor deze specifieke doelgroep. 
Daarbij willen we zeker ook verder kijken dan onze eigen school. Binnen het samenwerkingsverband maakt Bernrode deel uit van de Professionele Leer Gemeenschap, die in het schooljaar 2019-2020 is opgezet. Hierin wisselen de scholen van het samenwerkingsverband hun kennis en ervaringen uit met betrekking tot deze doelgroep.

BPS
Bernrode is op ook lid van de vereniging BPS (Begaafdheidsprofielscholen). Binnen de vereniging BPS worden intervisiebijeenkomsten gehouden en de BPS Academie biedt een andere structuur waarbinnen deelnemende scholen van elkaar kunnen leren.

De Bolderik
Voor het schooljaar 2020-2021 hebben we een eerste project ontwikkeld met BS De Bolderik in Heeswijk. Plus-leerlingen van de hogere klassen van hun school krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan ons Delphi-programma. 
Daarnaast geven leerlingen van onze school pluslessen op BS De Bolderik.