Schoolwiki

Alle schoolinfo op één plek! Overal en op elk apparaat.

Wij vinden het vanzelfsprekend om onze ouders en leerlingen zo goed mogelijk te informeren over het onderwijs van onze school, over de zorg voor onze leerlingen en over veel andere praktische zaken zoals vakanties en lesvrije dagen, lestijden, verlofaanvragen.  Vandaar deze schoolwiki, een handige digitale schoolgids met een slimme zoekfunctie, zodat alle informatie op één plek beschikbaar is en op elk apparaat. 

Schoolgids

Download onze Schoolgids 2022-2023!

15.1 WIS-collect

Alle kosten die de school aan de ouders in rekening brengt, worden middels het systeem van WIS-Collect bij u in rekening gebracht. Dit geldt ook voor de vrijwillige ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage is gebaseerd op de activiteiten van het leerjaar waarin uw kind onderwijs volgt. U kunt per activiteit aangeven of u hieraan wilt bijdragen. 

Individuele activiteiten, bijvoorbeeld Hermes, worden apart bij u in rekening gebracht. Ook dit gebeurt via WIS-collect. 
Via deze link kunt u zien hoe WIS-collect werkt: https://vimeo.com/133035617

Het vaststellen van de hoogte van de vrijwillige ouderbijdragen gebeurt in overleg met de Medezeggenschapsraad van de school. De MR heeft volledig inzicht in de geplande activiteiten, de hoogte van de vrijwillige ouderbijdragen en ziet toe op een juiste afrekening. 
Via WIS-collect kunt u desgewenst ook sparen voor de Rome- / Griekenlandreis die in klas 5 plaatsvinden. 

Indien u vragen heeft over het WIS-collect systeem, kunt u contact opnemen met de administratie van de school of eventueel met het centrale bureau van de OSZG in Haarlem(gymnasiumbernrode@oszg.nl).