Schoolwiki

Alle schoolinfo op één plek! Overal en op elk apparaat.

Wij vinden het vanzelfsprekend om onze ouders en leerlingen zo goed mogelijk te informeren over het onderwijs van onze school, over de zorg voor onze leerlingen en over veel andere praktische zaken zoals vakanties en lesvrije dagen, lestijden, verlofaanvragen.  Vandaar deze schoolwiki, een handige digitale schoolgids met een slimme zoekfunctie, zodat alle informatie op één plek beschikbaar is en op elk apparaat. 

Schoolgids

Download onze Schoolgids 2022-2023!

15.3 Verzekeringen en wettelijke aansprakelijkheid

Voor alle leerlingen en docenten is een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Kosten die voortvloeien uit een ongeval dat plaatsvindt tijdens het naar school gaan, het verblijf op school en het van school naar huis gaan, zijn door deze verzekering gedekt. Dit geldt ook voor alle activiteiten die in schoolverband onder toezicht van de school zijn georganiseerd. Deze verzekering is aanvullend. Ouders dienen daarnaast een particuliere WA-verzekering af te sluiten.
Voor de verdere informatie over de kosten van het onderwijs en over de boeken en schoolbenodigdheden zie hier.