Schoolwiki

Alle schoolinfo op één plek! Overal en op elk apparaat.

Wij vinden het vanzelfsprekend om onze ouders en leerlingen zo goed mogelijk te informeren over het onderwijs van onze school, over de zorg voor onze leerlingen en over veel andere praktische zaken zoals vakanties en lesvrije dagen, lestijden, verlofaanvragen.  Vandaar deze schoolwiki, een handige digitale schoolgids met een slimme zoekfunctie, zodat alle informatie op één plek beschikbaar is en op elk apparaat. 

Schoolgids

Download onze Schoolgids 2022-2023!

12.1 Boekenfonds algemeen

SCHOOLBOEKEN EN -AGENDA

1. In de loop van het schooljaar.

Heeft uw zoon/dochter een extra vak opgenomen, een boek nodig voor de Hermescursus Chinees, klachten over een boek dat niet in orde is? In dit soort gevallen is het altijd het handigste als hij/zij in een pauze bij het boekenfonds binnenloopt. We proberen dan zoveel mogelijk om het probleem meteen te verhelpen. Het boekenfonds is te vinden in lokaal 0.41.
2. Inleveren boeken aan het einde van het schooljaar

Aan het einde van het schooljaar levert iedere leerling zijn/haar boeken in. Een lijst met in te leveren boeken is te vinden en te printen op eoc.bernrode.nl.

Voor het inleveren van de boeken geldt:  

- De boeken worden zónder kaftpapier aangeboden aan een van de balies. Vervolgens wordt het pakket meteen gekeurd en worden eventuele boetes besproken.  
- Mocht hier verschil van mening blijken te bestaan, dan gaat uw zoon/dochter meteen naar de klachtenbalie.
- Indien akkoord printen we de inleverlijst in tweevoud uit. Uw zoon/dochter zet een handtekening en wij geven één exemplaar als inleverbewijs mee.
- Om alles soepel te laten verlopen en al te lange wachttijden te vermijden, verzoeken wij u dringend om de voorgeschreven tijden aan te houden. Indien uw zoon/dochter op een ander tijdstip komt dan in het schema aangegeven, kan het zijn dat hij/zij lang moet wachten. De leerlingen die op dat moment aan de beurt zijn, gaan namelijk altijd voor.

De boeken worden dit schooljaar ingeleverd op maandag 10 en dinsdag 11 juli 2023.

3. Bestellen voor het nieuwe schooljaar

Het bestellen van gratis leermiddelen is, zoals gebruikelijk, niet nodig. Overige leermiddelen en agenda's bestelt u, indien gewenst, zelf via eoc.bernrode.nl.

Bestellen is mogelijk vanaf woensdag 28 juni. Indien u uiterlijk woensdag 12 juli bestelt, leveren wij uw bestelling op 28 augustus, samen met het gratis boekenpakket. Bij latere bestellingen kunnen we deze termijn niet garanderen.  

De benodigde niet-gratis leermiddelen zijn (prijzen geldig voor schooljaar 2023-2024):  

 • Vanaf klas 1:
Nederlands: Prisma woordenboek of minstens vergelijkbaar € 10,50 
Wiskunde: wetenschappelijke rekenmachine € 10,99 •
Voor klas 1/2 hoeft er geen atlas besteld te worden. Voor klas 3 en hoger blijft een papieren atlas nodig.

Vanaf klas 2:
Frans: woordenboek F-N en N-F (Schoolwoordenboek Van Dale) € 34,99 p/s
Duits: woordenboek D-N en N-D (Schoolwoordenboek Van Dale) € 34,99 p/s

Vanaf klas 3:
Engels: woordenboek E-N en N-E (Schoolwoordenboek Van Dale) € 34,99 p/s

Vanaf klas 4:
Wiskunde: grafische rekenmachine                                              € 137,95
Latijn: woordenboek Pinkster (uitg. AUP) 7e (evt 6e) druk*        €  66,99
Grieks: woordenboek Hupperts (uitg. Eisma) 4e (evt 3e) druk*  € 62,10   
§  Voor woordenboeken en atlas volstaat één exemplaar per gezin.
§  Bosatlas: voor klas 3 en hoger is ook de 54e druk toegestaan, maar wij kunnen niet garanderen dat deze nog gebruikt kan worden bij het eindexamen (overheidsbeleid).
§  Woordenboek LA/GR: oudere drukken zijn toegestaan, maar worden afgeraden.
§  Woordenboeken moderne talen ouder dan 10 jaar worden sterk afgeraden.

Sinds jaar en dag kennen we op Bernrode een speciale schoolagenda. Deze wordt met name door leerlingen die bij het zorgteam betrokken zijn, veel gebruikt, maar soms ook door andere leerlingen (en docenten).

De schoolagenda, die o.a. de volledige jaarplanner bevat en voor eersteklassers plattegrond en schoolregels, wordt standaard gratis uitgereikt aan de leerlingen van klas 1 en 2. Voor klas 3 en hoger kost de agenda 15 euro. U bestelt deze via https://eoc.bernrode.nl.”

4. Ophalen op de eerste maandag van het schooljaar (28 augustus 2023).

Het rooster voor het ophalen van de boeken wordt gepubliceerd op onze site en in de Bernrode Digitaal die zal verschijnen in de laatste week van de zomervakantie. Mocht u nog vragen hebben, kijkt u dan eerst in de lijst met veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen?
Stuurt u dan een mail naar boekenfonds@bernrode.nl.